Začetki segajo v leto 1993,  ko smo na podlagi izkušenj iz preteklih let pričeli z delom na  lokaciji Galjevica pod imenom Mirnik d.o.o.  Zaradi  širitve podjetja  in reorganizacije smo se preselili na novo lokacijo  Trpinčeva 39 ter nadaljevali pod novim imenom MIRNIK TG d.o.o.

Osnovna dejavnost podjetja Mirnik TG d.o.o. se odvija na  Trpinčeva 37a ,v Ljubljani.

Trženje in predstavitve kave in kavnih avtomatov opravljamo vsi zaposleni in vsi zunanji sodelavci.


Podatki o podjetju:
 
Ime podjetja: Mirnik TG d.o.o,
Naslov: Trpinčeva 37 a,
1000 Ljubljana,
Slovenija,
Transakcijski račun:
02058-0254158663 pri NLB d.d.
ID številka:
SI62096109
Matična št.:
1925920
Leto ustanovitve:
1993
št. reg. vl.:
1/39135/00 v Ljubljani
Direktorica:
Tatjana Mirnik
  
Podatki o bančnih računih (Bank Accounts):
Nova Ljubljanska banka d.d., Trg republike 2, 1520 Ljubljana
Koda SWIFT oz. BIC banke:
(Bank Code)
LJBASI2X
Številka TRR v obliki IBAN-a:
(IBAN)
SI56020580254158663